Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Czytaj więcej

Pozostałe opłaty

Na podstawie:

  • UCHAŁY NR XXXI/183/12 RADY MIEJSKIEJW BRZEGU 
    z dnia 7 września 2012 r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenie przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeg,
  • Ustaw z dnia 13 czerwca 2013 o zmianie ustawy o systemi oświaty oraz niektórych innych ustaw

1. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00 zapewnia się dzieciom bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

2. Poza godzinami 9:00-14:00 świadczenia realizowane są odpłatnie i obejmują następujące zajęcia:

  • gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dzieci i rozwijające ich zainteresowania,
  • zajęcia rozwijające zainteresowania muzyczne, plastyczne, teatralne i inne,
  • zajęcia rozwijające rozwój fizyczny dzieci,
  • zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dzieci,
  • zajęcia opiekuńcze dostosowane do wieku i potrzeb dzieci,
  • zajęcia umożliwiające realizację programów autorskich i innowacji poszerzających podstawę programową wychowania przedszkolnego.

3. Za każdą godzinę korzystania z zajęć określonych w pkt. 2 ustala się opłatę w wysokości  1,00 zł brutto.

4. Opłat za pobyt dziecka w przedszkolu dokonuje się  miesięcznie      z dołu do dnia 10-go każdego miesiąca na konto Przedszkola Publicznego nr 2 w Brzegu w BGŻ  nr konta 96 2030 0045 1110 0000 0217 9810