Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Czytaj więcej

Plan finansowy za rok szkolny 2016/2017

DOCHODY
poz. wyszczególnienie plan  wykonanie
1 Pozostałość z roku poprzedniego 3 719,94 3 719,94
2 Wpłaty rodziców  24 700,00 21 319,00
3 Wpływy pozostałe 5 356,80 5 356,80
4 Inne 0,00 49,75
    33 776,74 30 445,49
  Procent wykonania planu dochodów 90,14

 

WYDATKI
poz. wyszczególnienie plan  wykonanie
1 Zakup artykułów do zajęć plastyczno - technicznych 1 600,00 1 549,52
2 Upominki Mikołajkowe 3 600,00 3 437,18
3 Wyprawka dla 6-latków 3 500,00 1 817,60
4 Dzień Dziecka 150,00 148,09
5 Wycieczka 4 000,00 3 420,74
6 Spektakle 4 000,00 780,00
7 Imprezy okolicznościowe 1 700,00 1 400,67
8 Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych 1 959,94 97,00
9 Inne wydatki wynikające z potrzeb przedszkola 1 700,00 1 414,63
10 Opłaty bankowe 10,00 3,00
11 Przejazdy autokarowe 4 800,00 4 700,12
12 Zakup stroi 1 400,00 0,00
13 Zakup elementarzy 5 356,80 5 356,80
14     0,00
15     0,00
16     0,00
    33 776,74 24 125,35
  Procent wykonania planu wydatków 71,43
       

 

Stan środków finansowych      
       
Stan początkowy 3 719,94    
wpływy 26 725,55    
wydatki 24 125,35    
Stan środków finansowych na koniec okresu 6 320,14    
 - w tym środki na rachunku bankowym 6 312,72 (wyciąg bankowy)
 - w tym gotówka 7,42